Begrijpelijk schrijven

Begrijpelijke teksten zijn teksten met korte, actieve zinnen en concrete woorden. Dat maakt ze leesbaar voor mensen die minder leesvaardig zijn.

Schrijf je functionele teksten? Dan wordt iedereen blij als je ze helder en eenvoudig schrijft.

We helpen je met begrijpelijk schrijven.

Minder leesvaardig

Niet elke inwoner van Vlaanderen leest even goed. Beperkte leesvaardigheid kan verschillende oorzaken hebben:

  • andere moedertaal
  • korte scholing
  • dyslexie
  • mentale beperking
  • ...

Recente studies tonen aan dat de algemene leesvaardigheid van de Vlaamse bevolking daalt. Zeker bij jongeren is dat het geval.

Heldere en eenvoudige taal is en blijft dus nodig als je wil dat meer mensen je teksten kunnen lezen en begrijpen.

Tekstniveau en leesniveau

Eenvoudige teksten zijn teksten die een taalleerder met leesniveau B1 kan lezen.

Je hebt misschien al gehoord dat je teksten een niveau B1 moeten hebben. Maar wat betekent dat precies?

B1 is een taalniveau uit het Europees Referentiekader (ERK) voor tweedetaalverwerving. Het is dus het niveau dat je haalt als je een taal leert.

Een taalleerder die ERK-leesniveau B1 heeft, kan teksten lezen en begrijpen met:

  • korte, enkelvoudige zinnen
  • alledaagse woorden.
  • logische opbouw 
  • heldere structuur

Dat zijn tekstkenmerken die je ook terugvindt in de richtlijnen om teksten te vereenvoudigen.

Vandaar het idee dat je teksten moet vereenvoudigen, zodat iemand met leesniveau B1 ze kan lezen en begrijpen.

Taalunie vindt dat je een kader voor vreemde talen niet zomaar kunt omzetten naar moedertalen. Toch worden de ERK-niveaus dikwijls gebruikt om het niveau van teksten aan te duiden. En worden begrijpelijke teksten aangeduid als "teksten op leesniveau B1".

Welke terminologie of theorie je ook gebruikt, feit is dat veel teksten te complex zijn voor veel mensen. En als je de teksten vereenvoudigt volgens de richtlijnen die algemeen gelden als "schrijven voor leesniveau B1", zal de meerderheid van de mensen je teksten wél kunnen lezen en begrijpen.

In Nederland circuleert er een grafiek die dit illustreert. 

" "

We tonen de grafiek met enig voorbehoud, want er is veel discussie over de herkomst van de grafiek en van de wetenschappelijke waarde ervan.

Maar de grafiek visualiseert wel mooi onze overtuiging: als je je teksten vereenvoudigt voor een leesniveau B1, zal je een flink deel mensen meer bereiken.

Begrijpelijk schrijven kan je leren

We leren je graag begrijpelijke teksten schrijven in een workshop.

Dan blijft nog de vraag: hoe doe je dat, begrijpelijke teksten schrijven? We zetten je op weg in onze blogposts over begrijpelijk schrijven

We leren het je ook graag in een workshop. Dan gaan we concreet aan de slag met je teksten. We kunnen ook je teksten schrijven of herschrijven.

Ja, help me met begrijpelijk schrijven.